भाग्यवान महिलांच्या अंगावर असतात ही 9 लक्षणे… साक्षात असते महालक्ष्मीची कृपा…

नमस्कार मित्रांनो,

स्त्रीशिवाय घराची तर काय आपण या सृ ष्टी ची कल्पनाही करू शकत नाही. असे म्हणतात की, घराला स्व र्ग बनवायचे की न र्क बनवायचे हे स्त्रीच्याच हातात असते. घरातून सुख समृद्धी, प्रसन्नता व पवित्रता मुख्यतः घरातील स्त्रीवरच असते.

महिला या घराची गरज आहे आणि त्यांच्याशिवाय घर हे घर वाटत नाही. महिलांमुळेच घराला शोभा व उत्साह असतो. विवाह असे 1 बंधन आहे ज्यामध्ये 1 पुरुष आणि 1 स्त्री ज न्म ज न्मा त्री च्या दा ग्याने बांधले जातात. विवाहपूर्वी प्रत्येक स्त्री व पुरुषामध्ये आपल्या जोडीदाराबद्दल काही कल्पना आखलेल्या असतात.

काही अपेक्षा असतात. ज्यावेळी स्त्री आपल्या भावी जोडीदाराविषयी विचार करते त्यावेळी तिच्या अपेक्षा असते की, आपला भावी जोडीदार हा आपली काळजी घेणारा असावा, त्याने आपले संरक्षण करावे, आपल्यावर भरभरून प्रेम करावे.

आणि आपल्याला एका सुरक्षित जीवनाची हमी द्यावी. ज्यावेळी पुरुष आपल्या भावी जोडीदारविषयी विचार करतात त्यावेळी त्यांची अपेक्षा असते की, त्यांच्या पत्नीने त्यांचे घर सुख समाधान व समृद्धीने भरून द्यावे. तिने घरात येऊन आपल्या घराला स्व र्ग बनवावे.

ती स द्गु णी व सदाचारी असावी. तसेच ती चरित्रवान व पतिव्रता असावी. मोठ्यांचा आदर, मानसन्मान करणारी तर, लहानांवर प्रेम करणारी असावी. परंतु विवाहापूर्वी आपण कोणाचा स्वभाव ओळखू शकत नाही. तर हे कसे काय समजू शकते कोणतीही स्त्रीही गुणवान व भाग्यशाली आहे ते.

समुद्र शास्त्रामध्ये स्त्रियांच्या शरीराचे काही खु णां चे वर्णन केलेले आहे. ज्यावरून आपण त्या महिलेचा स्वभाव, गुण, अगुण व भाग्याविषयीं जाणून घेऊ शकतो. चला तर जाणून घेऊया की, समुद्र शास्त्रानुसार भाग्यशाली स्त्रीची कोणती लक्षणे आहेत ते.

त्यातील सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे दाट, काळेभोर व लां ब के स. ज्या स्त्रियांचे केस दाट, लांब व काळेभोर असतात अशा स्त्रिया जास्त भाग्यशाली असतात. आपण देवी लक्ष्मीचा फोटो किंवा मूर्ती पाहतो त्यामध्ये देवीचे केस लांब, दाट व काळेभोर असलेले पाहायला मिळतात.

दाट, लांब व काळेभोर केस व सुख समृद्धी आणि संपन्नतेचे प्रतीक आहे. म्हणून ज्या स्त्रियांचे केस दाट, लांब व काळेभोर असतात त्यांना जीवनात सुख समृद्धी व संपन्नता मिळते. अशा स्त्रीशी विवाह करणारे पुरुष जीवनात नेहमी प्रगती करतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे गोल चेहरा व मोठं मोठ्या चमकदार डोळ्यांच्या स्त्रीला खूप दयाळू समजले जाते. अशा स्त्रिया आपल्या पतीला कधीच फ स वत नाही, धो खा देत नाही. त्याबरोबरच अशा स्त्रिया लग्न करून ज्या घरात जातात त्या घरात कधीही भां ड ण तं टे व वादवि वा द होत नाही.

यांच्या आगमणामुळे कुटूंबातील सर्वांचेच भाग्य उजळते. तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या स्त्रियांचे कपाळ उंच असते व ज्यांच्या कपाळाची त्व चा स्मू त व चमकदार असते अशा स्त्रिया उत्तम भाग्यशाली असून आपल्या कुटूंबाचे कल्याण करतात.

चौथी गोष्ट ज्या स्त्रियांच्या नाकाच्या शेंड्यावर तीळ असते अशी स्त्री खूप भाग्यशाली असते आणि सुख समृद्धी पूर्ण जीवन व्यथित करते. या महिलांमुळे त्यांच्या दोन्ही कुळात म्हणजेच सासरी व माहेरी दोन्ही ठिकाणी सुख समृद्धी येते.

पाचवी गोष्ट ज्या महिलांचे दात पांढरे शुभ्र व एका सरळ रेषेत असतात तसेच व वरच्या 2 पुढील दातांमध्ये गॅ प असतो तसेच जीभ पातळ व लाल गुलाबी रंगांची असते. ओठ लाल गुलाबी असून ओठांवर तीळ असते अशा स्त्रिया खूप भाग्यशाली असतात व आपल्या कुटूंबाचे पूर्णपणे लक्षपूर्वक व्यवस्थित काही करतात.

सहावी गोष्ट ज्या स्त्रियांची मान लांब व पातळ असते अशाही स्त्रिया खूप भाग्यवान असतात. अशा स्त्रीचे लग्न ज्या पुरुषाबरोबर होते तो पुरुष आपल्या व्यापार व्यवसायात खूप प्रगती करतो आणि कोणत्याही कार्यात तो अयशस्वी होत नाही.

सातवी गोष्ट ज्या स्त्रियांचे खांदे पुढच्या बाजूला झुकलेले असतात. हात लांब असतात, तळ हात मऊ व गुलाबी असून हातावर शंख, चक्रासारखे एखाद्या चिन्ह असते व बोट लांब व सुंदर असतात अशा स्त्रियांच्या हातावरूनच त्यांच्या सौभाग्याची ओळख पटते.

अशा स्त्रिया मोजून मापून खर्च करतात आणि अशा स्त्रिया पैशांची बचत करतात. पतीच्या प्रत्येक परिस्थितीत त्याची साथ देतात. आठवी गोष्ट ज्या स्त्रियांचे पाय लांब असतात आणि तळ पाय हे सुंदर व वक्राकार असून पंजे सुंदर असतात. पायाची बोटे जवळ जवळ असतात.

पाय मऊ असतात अशा स्त्रियांना साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप मानले जाते. कारण पुराणानुसार असे पाय साक्षात देवी लक्ष्मीचे आहेत. नववी गोष्ट ज्या स्त्रियांची बिंदी गोल व मोठी खोल असते. तसेच बिंदीवर किंवा बिंदीच्या आसपास तीळ असते अशा स्त्रिया सौभाग्य शाली असतात.

आणि त्यांच्या सौभाग्यांमुळे घरात सुख समृद्धी येते. तसेच कुटूंबाचे भाग्य उजळते तर ही आहेत काही लक्षणे आपण ज्यावरून कोणत्याही भाग्यशाली स्त्रीला ओळखू शकतो.

मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर आत्ताच आपल्या मित्र-मैत्रिणी आणि नातेवाईक यांच्या सोबत नक्की शेअर करा.

अशाच आणखी महत्त्वपूर्ण आणि माहितीपूर्ण पोस्ट रोज मिळण्यासाठी मिळण्यासाठी आत्ता आपल्या वायरल मराठी फेसबुक पेजला लाईक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *