आपल्याला देवाची नड आहे का? ऐका हे सुंदर विचार

नमस्कार मित्रांनो,

आपल्याला देवाची नड वाटते का? एक मनुष्य प्रवासाला निघाला त्याने सर्व सामान घेतले तो पान तंबाखू खाणारा होता. त्याने ते ही सर्व साहित्य बरोबर घेतले होते. गाडी सुरू झाल्यावर थोड्यावेळाने त्याने पानाचे साहित्य काढले. तेव्हा त्याच्या ध्यानात आले की, आपण चुन्याची डबी विसरलो आहोत. त्याने पुन्हापुन्हा सामान हुडकले.

त्याला मोठी चुटपुट लागली कुठे काही पडल्याचा आवाज झाला की, त्याला वाटे चुन्याची डबीच पडली. कुणी त्याच्याशी बोलले की, त्याला वाटते आपल्याला हा चुना हवा आहे का म्हणून विचारले. ज्या गोष्टीवर आपले प्रेम असते त्या गोष्टीची आपल्याला नड लागते. ती नसेल तर हळहळ वाटते तशी आपल्याला देवाची नड कधी लागली आहे का? स्वामी भक्तहो आपण आपल्या घरातल्या सर्व वस्तू आपल्या म्हणतो.

बायको, मुले आणि घरातल्या इतर वस्तुंची आपल्याला सर्व माहिती असते. परंतु देवघरातला देव ज्याची आपण रोज करतो तो कधी आपलासा वाटला आहे का? आपली जर ही स्थिती आहे तर आपल्याला देवाचे प्रेम कसे लागेल. देवाचे प्रेम लागायला हवे असेल तर जगताची आशा सोडली पाहिजे. व्यवहार न सोडावा पण विषयाकडे गुंतणारी आपली वृत्ती भगवंताच्या आड येते म्हणून तिला भगवंताकडे गुंतवावे.

भगवंताची खरी आवड उ त्प न्न झाली पाहिजे. देवा वाचून आपले नडते असे वाटले पाहिजे. ज्याचा आपण सहवास करतो त्याचेच आपल्याला प्रेम लागते. ज्याचे प्रेम लागते त्याची आपल्याला नड भासते. आपण पाहतोच सहवासात किती प्रेम आहे. प्रवासात आपल्याला कोणी चांगला माणूस भेटला त्याच्याशी आपण बोललो, बसलो की त्याचे प्रेम आपल्याला लागते.

तो त्याच्या स्टेशनवर उतरून जाताना आपण त्याला म्हणतो तुमच्याबरोबर वेळ किती आनंदात गेला. तुम्ही आणखीबरोबर असता तर बरे झाले असते. थोड्याशा सहवासाने जर एवढे उ त्प न्न होते तर मग भगवंताचा अखंड सहवास ठेवल्यावर त्याचे किती प्रेम मिळेल. म्हणून त्याच्या नामाचा सतत सहवास ठेवा. स्वामी भक्तहो भगवंताच्या सहवासात राहायचे म्हणजे अहंपणा विसरून कर्ता-करविता तो आहे ही भावना दृढ झाली पाहिजे.

होणारे कर्म त्याच्या कृपेने होते आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे. तुमची कळकळीची हाक ऐकून तो तुमच्यापाशी आनंदाने धावत येईल. नामाने काय होणार आहे असे मनात देखील आणू नका. नामात किती शक्ती आहे याचा अनुभव नाम घेऊनच पहा. ज्याला नामाचे प्रेम आले त्याने भगवंतालाच आपलेसे केले यात शंका नाही.

मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आत्ताच आपल्या मित्र-मैत्रिणी आणि नातेवाईक यांच्या सोबत शेअर करा. तुम्हाला अशा पोस्ट वाचायला आवडतील ते कमेंट करून सांगा.

अशाच आणखी माहितीपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण पोस्ट रोज मिळवण्यासाठी आत्ताच आपल्या वायरल मराठी या फेसबुक
पेजला लाईक करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *